โครงการค่ายครอบครัวองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุงประจำปีงบประมาณ 2563

  22 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายกำพล สายลาด นายกอบต.ห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดโครงการค่ายครอบครัวองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุงประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

ซึ่งมีผู้ปกครอง นักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขะยุงตก คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อให้ครอบครัวมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาภายในครอบครัวของตนเอง เพื่อให้ครอบครัว พ่อ แม่ ได้ใช้เวลาร่วมกันและทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาสถาบันครอบครัวในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วงขะยุง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ