โครงการพัฒนาควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี2563

  16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายกำพล สายลาด นายกอบต.ห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี2563 ณ ศาลาวัดน้ำเที่ยง ม.4 ตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ซึ่งมี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจน อสม.ตำบลห้วยขะยุง เข้าร่วมโครงการ โดยได้ร่วมรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ เดินรณรงค์ เคาะประตูบ้าน ทำลายลูกน้ำยุงลาย เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดยุงลายในชุมชน

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วงขะยุง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ