วันพฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2563 13:55

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตาม โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตาม โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วงขะยุง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ