สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกิตติชัย ไพกะเพศ

ประธานสภา

นายเหมือน โสวรรณะ

รองประธานสภา

นางราตรี รักดี

เลขานุการสภา

สมาชิกสภา

นางสาววิราชิณี ทองรินทร์

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายบุญเลี้ยง ศรีสงค์

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายอุดม ชาชุมพร

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายสาคร แสวงวงษ์

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายสมหวัง แก้วพิทักษ์

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายสำราญ สีจันดี

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายปรีดิ์เปรม ทัดเทียม

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายจรัส ศรีคำ

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายทองสา พรมดี

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นางยุภา ข้ามมา

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายดอน เลาะบุญ

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายเสริฐ นิลคำแผง

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายสังเวียน แก้วมหาวงศ์

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นางสมคิด จำปาสา

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายทับทิม ทาธิสา

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นางฐิติภา แสงสวาท

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นางศิริวรรณ ตูมไทย

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายประสาน คำโฮม

ส.อบต. หมู่ที่ 11

นางสำลี เถาว์ทุมมา

ส.อบต. หมู่ที่ 11

นายวิเชียร โสวรรณะ

ส.อบต. หมู่ที่ 12

นายสุบิน หาวัน

ส.อบต. หมู่ที่ 13

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วงขะยุง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ