หัวหน้าส่วนราชการ

นางวราพันธ์ ทาประจิต

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวศศณัท ศุภกุลวิชัย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางสาวกัญณภัทร จูมพระบุตร

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวถนอมศรี เทพดู่

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายธานินทร์ วาดสีดา

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายจิรัฏฐ์ โชควิวัฒนวนิช

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วงขะยุง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ