สำนักงานปลัด

นางสาวกัญณภัทร จูมพระบุตร

หัวหน้าสำนักปลัด

 


 

พนักงานส่วนตำบล

นางกนกธร สายสุวรรณ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวมุจลินท์ กมลไชย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวพิรุฬห์ภัค โลหะสาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางศิริกาญ มอบมิตร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จ่าเอกลัทธิ บัวทุม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางอปสร พิมพิศาล

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน

สิบเอกปกรณ์ จันทร์ทรง

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วงขะยุง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ